Verbaalinen lahjakkuus - Vastakohta    

Tämä testi arvioi testattavan verbaalista lahjakkuutta. Testi sisältää 22 tehtävää. Jokaisessa tehtävässä viidestä pudotusvalikon vaihtoehdosta on valittava se, joka on mahdollisimman lähellä annetun sanan vastakohtaa.

Esimerkki:   oppia : ?  

Aikaa testin suorittamiseen on yhdeksän minuuttia. Aloita testi painamalla '>>' näppäintä.