Turkulaisuus    

Testi sisältää 7 väittämää, jotka koskevat turkulaisuutta. Jokaiseen kysymykseen täytyy vastata päästääkseen testissä eteenpäin.

Lähde:
Agronet