header-photo

Terveydenhuollon ICT-konsultointi

Terveydenhuollon ICT-konsultointi tulee olemaan merkittävässä roolissa niin nyt kuin jatkossakin. Monet ohjelmistot ovat jo vanhentuneet ja välttämättä päivittäminen ei enää onnistu vanhalle alustalle vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tämän takia onkin tärkeää kartoittaa tarpeet ja miten toiminnan tavoitteet tullaan tulevaisuudessa saavuttamaan.

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada kaikki irti myös terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Uusi tietojärjestelmä ei yksin tehosta toimintaa tai paranna laatua: se vain luo mahdollisuuden saavuttaa päämäärät, joiden realisointi edellyttää myös päämäärätietoista ja tavoitteellista johtamista sekä kykyä muuttaa aiempia toimintatapoja. Myös nykyisten järjestelmien käyttöä voidaan tehostaa sovittamalla käytännön toimintamallit optimoidusti yhteen järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien kanssa.

Uusia ja parempia järjestelmiä tulee koko ajan markkinoille ja tilannetta voidaan verrata esim. kasinomaailmaan. Uudet nettikasinot ovat huomattavasti käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia kuin mitä kasinot olivat vaikkapa vielä 10 vuotta sitten. Myös meidän tavoitteenamme on saada aikaiseksi palveluja jotka ovat helppokäyttöisempiä ja käyttäjälle turvallisia, oli sitten kyse palvelun tuottajasta tai palvelun loppukäyttäjästä. Jatkossa myös terveydenhuolto tulee käyttämään yhä enemmän pilvipalveluja. Pil­vi­pal­ve­lus­sa jaet­tu­ja tie­to­tek­ni­siä re­surs­se­ja tar­jo­taan tie­to­ver­kon yli, jolloin palvelun tietosuojaan ja tietorturvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.